KS- OG MILJØSTYRING

P 403 HMSK System og omfang 

Ansvar: Kvalitetskoordinator

Side 9

Kvalitets- og miljøstyringssystemet omfatter følgende prosedyrer:

01 P--PLANLEGGING

P-401 HMSK Organisasjonskart

P-402 HMSK Prosesskart

P-403 HMSK System og omfang

P-501 HMSK Politikk

P-601 HMSK Mål og handlingsplaner


02 D - DRIFT

D-801 K Prosesskart Marked

D-802 K Prosesskart Leveranse

D-803 K Prosesskart Material Sveis Tredjepart

D-804 K Prosesskart Revisjonsledelse System

D-805 K Prosess Prosjektledelse

P-806 HMSK Innkjøp


03 C - ANALYSER OG EVALUERING

C-901 HMSK Risikoanalyser

C-902 HMSK Intern revisjon

C-903 HMSK Revisjonsprogram og dokumentasjon

C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda

C-905 HMSK Samsvarsvurdering

C-906 HMSK Grunnlaget for LG

C-907 HMSK Leverandørliste


04 A - FORBEDRING

A-1001HMSK Avviksbehandling

A-1002 HMSK Forbedringsprosessen

A-1003 HMSK Resultat av LG

A-1004 HMSK Årsplan etter LG


05 HMS - INTERNKONTROLL


Oversikt over HMS-prosedyrene finner du her

NS-EN ISO 9001:2015

4 Context of the organization

10 Improvement--Forbedring


NS-EN ISO 9001:2008


4 System for kvalitetsstyring

4.1    System, Generelle krav

4.2    Krav til dokumentasjon

4.2.1 Generelt

4.2.2 Kvalitetshandbok

4.2.3 Dokumentstyring

4.2.4 Kontroll med registreringer


Internkontrollforskriften  § 5:


Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen


Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.

REFERANSER

HOVEDSIDE

KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no