KJERNEPROSESSER

D-803 K Material-Sveis-tredjepart

Side 8

Markedsførings- og leveranseprosedyrene er felles for kjerneprosessene

D-804 K Prosesskart Revisjonsledelse-system 

PROSESS MATERIAL-SVEIS-TREDJEPART

PROSESS PROSJEKTLEDELSE

Kritiske kontrollpunkt--CCP


 • Kontraktsgjennomgang

 • Planlegging

 • Utføre

 • Dokumentere

Kritiske kontrollpunkt--CCP


 • Kundetilbud og kontrakter

 • Bedriftsbesøk

 • Tilbakemelding/rapportering

 • Arkivering

 • Sertifisering/kontroll

NS-EN ISO 9001:2015

4 Context of the organization

8 Operation--Drift


NS-EN ISO 9001:2008


7 Realisering av produkt

7.1    Planlegging for realisering av produkt

7.2    Kunderelaterte prosesser

7.2.1 Bestemmelse av krav relatert til produkt

7.2.2 Gjennomgåelse av krav relatert til produket

7.2.3 Kommunikasjon med kunder


Internkontrollforskriften  § 5:


Ingen referanser

REFERANSER

HOVEDSIDE

KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

PROSESS REVISJONSLEDELSE--SYSTEM

Kritiske kontrollpunkt--CCP


 • Kontraktsgjennomgang

 • Planlegging

 • Utføre

 • Dokumentere

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no

D-804 K Prosesskart Prosjektledelse