MARKED-LEVERANSE

D-802 K Prosesskart Leveranse

Side 7

D-801 K Prosesskart Marked

Kritiske kontrollpunkt - CCP:


 • Kundehenvendelser registreres i Cerum.

 • Dersom kunden ikke er registrert fra før, så opprettes det ny kontakt og evt ny person.

 • Tilbudsberegningen fører til kontrakt som signeres i henhold til prosjektets størrelse og omfang.

 • Nytt prosjekt opprettes på kunden.

Kritiske kontrollpunkt - CCP:


 • Arkivering og registrering i Cerum.

 • Timer registreres i Cerum på hver kundekontakt og prosjekt.

 • Disse godkjennes av kunde der dette er spesifisert i kontrakten.

 • Fakturering skjer månedlig eller ved endt prosjekt av prosjektansvarlig.

 • Faktura registreres i Cerum og sendes kunde av prosjektansvarlig.

 • Faktura med bilag sendes av avdelingsleder til regnskapskontoret månedlig for regnskapsføring.

 • Avdelingsleder og prosjektansvarlig følger opp kunden.

PROSESS LEVERANSE

PROSESS MARKED

VÅRE KJERNEPROSESSER

NS-EN ISO 9001:2015

4 Context of the organization

8 Operation--Drift


NS-EN ISO 9001:2008


5 Ledelsens ansvar

5.2    Kundefokus


7 Realisering av produkt

7.2    Kunderelaterte prosesser

7.2.3 Kommunikasjon med kunder


8 Måling, analyse og forbedring

8.2.1 Kundens tilfredshet


Internkontrollforskriften  § 5:


Ingen referanser

REFERANSER

HOVEDSIDE

KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no