INNKJØPSPOLITIKK

D-806 KHMS Innkjøp

Innkjøpspolitikk miljø:


Rutine for KJØP AV VARER til kontoret

Der det er relevant skal miljøkrav stilles til leverandøren. For å vurdere produktenes miljøegenskaper kan følgende generelle sjekkliste gjennomgås:


 • Miljømerkede eller resirkulerbare produkter skal prioriteres.

 • Godkjente merker er Svanemerket, Bra Miljöval, EU-Blomsten, Den blå engel, Ø-merket, FSC, TCO, EnergyStar, Hippopotamus, Max Havelaar og Coop Natur/Futuro.

 • Høy andel gjenvunnet materiale skal vektlegges

 • Lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal prioriteres

 • Lavt energiforbruk skal prioriteres

 • Lavt vannforbruk skal vektlegges

 • Reparasjonsmuligheter og service skal vektlegges

 • Flerbruks- og oppgraderingsmuligheter skal vektlegges

 • Gjenvinningssystem for produkt og emballasje skal etterspørres og prioriteres

 • Utslipp, gjelder for eksempel kjøretøy, utstyr/maskiner, kjemikalier etc.

 • Lavt støynivå på maskiner og utstyr skal vektlegges

 • Lavt energiforbruk på maskiner og utstyr skal prioriteres

 • HMS-datablad skal medfølge produktet

 • Engangsartikler skal ikke forekomme, gjenbruksartikler skal prioriteres

 • Forbruksartikler som kopi- og printerpapir, hygieneprodukter, tørkepapir, toalettpapir, rengjøringsmidler, vaskemidler, kaffefilter, batterier, konvolutter bør være miljømerket

 • Lyskilder bør være energiklasse A eller B

 • Kopimaskiner, faks, skrivere og makuleringsmaskiner bør være lavenergi og helst miljømerket. Kopimaskiner og skrivere bør ha dobbeltsidig kopi/utskrift funksjon og kunne benytte miljømerkede tonerkassetter.

 • PC og skjermer bør være lavenergi og helst være miljømerket.

 • Rengjøringsmidler som inneholder aktivt klor skal ikke benyttes

 • Elektrisk utstyr skal være NEMKO eller CE godkjent.


Så langt det er mulig unngå produkter: 

 • med faresymboler og advarselssetninger.

 • som må behandles som spesialavfall.

 • som er engangsartikler/porsjonsforpakninger.

Side 5

EU Blomsten

ØkoTex 100

Max Havelaar

Svanen

Grønt Punkt

Ø-merket

Noen miljømerker

C-907 KHMS Leverandørliste

NS-EN ISO 9001:2015

8 Operation--Drift


NS-EN ISO 9001:2008


7.4 Innkjøp

7.4.1 Innkjøpsprosess

7.4.2 Innkjøpsinformasjon

7.4.3 Verifikasjon av innkjøpt produktInternkontrollforskriften  § 5:


Ingen referanser.

REFERANSER

HOVEDSIDE

KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no