FORBEDRING OG AVVIK

A-1001 HMSK Avviksbehandling

Avviksregistreringen foregår elektronisk gjennom vårt prosjektstyringssystemet Cerum.

Avvikssystemet gjelder for både Kvalitets- og HMS-systemet.

Rapporter og statistikker genereres fra systemet

Side 4

NS-EN ISO 9001:2015

10 Improvement--Forbedring


NS-EN ISO 9001:2008


8 Måling, analyse og forbedring

8.3    Kontroll med produkt med avvik

8.4    Analyse av data

8.5    Forbedring

8.5.1 Kontinuerlig forbedring

8.5.2 Korrigerende tiltak

8.5.3 Forebyggende tiltak


Internkontrollforskriften  § 5:


7 Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

REFERANSER

HOVEDSIDE

KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no