PROSESSER OG ORGANISERING

P-401 HMSK Organisasjonskart

Side 2

NS-EN ISO 9001:2015

4 Context of the organization


NS-EN ISO 9001:2008


4 System for kvalitetsstyring

4.1    System, Generelle krav

4.2    Krav til dokumentasjon

4.2.1 Generelt


5 Ledelsens ansvar

5.5    Ansvar, myndighet og kommunikasjon

5.5.1 Ansvar og myndighet

5.5.2 Ledelsens representant


Internkontrollforskriften  § 5:


5 Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

REFERANSER

HOVEDSIDE

KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

Kvalitetssystemet vårt er en overordnet funksjon som skal være implementert i alle prosessene i vår virksomhet.


Det skal være kontinuerlig toveis kommunikasjon mellom prosessene og kvalitetssystemet.


HMS-systemet gjelder også for alle prosessene,  men omfatter ikke kunder og økonomitjenestene.


Økonomi og regnskapsfunksjonene er en prosess som er utsatt til ØKONOR.

Økonomirevisjon utføres av PWC


Kvalitetssystemet omfatter også disse tjenestene.


VÅRE KJERNEPROSESSER

Med kjerneprosesser mener vi de prosessene som fører fram til det produktet kunden ønsker.


Støtteprosessene skal sørge for at vi har kontroll med det produktet vi leverer.


ORGANISASJONSKART

Det øverste HMS- og kvalitetsansvar har daglig leder og styret i Ingeniørgruppen.


Ansvaret for oppdatering av HMS- og kvalitetssystemet har kvalitetskoordinator.


PROSESSEIERE


P-402 HMSK Prosesskart

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no