HMS-SYSTEMET

P-403 HMSK System og omfang

Vårt HS-system er bygd opp i henhold til Internkontrollforskriften §5:


"Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen"


HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSRUTINER


05 HMS - INTERNKONTROLL


01 Organisasjon

Se KS- og Miljø


02 Skader og ulykker

HMS-02-1 Opptreden ved ulykke

HMS-02-2 Registrering av skader og ulykker

HMS-02-3 AML Kapittel 5

Se KS- og Miljø C-901 HMSK Risikoanalyser

HMS-02-5 Branninstruks

NAV-13-0021bm03-2010


03 Sykefravær

HMS-03-1 Registrering av sykefravær

HMS-03-2 Folketrygdloven


04 Personal

HMS-04-1 Medarbeidersamtale

HMS-04-2 Medarbeidersamtale skjema

HMS-04-3 Medarbeidersamtale logg

HMS-04-4 Opplæring nyansatt


05 HMS Møter

HMS-05-1 HMS-møter


06 HMS Vernerunder

HMS-06-1 Vernerunde

HMS-06-2 Vernerunde sjekklister og rapport 06 HMS Lover og forskrifter

Se KS- og Miljø C-905 HMSK Samsvarsvurdering

Side 10

NS-EN ISO 9001:2015

4 Context of the organization

7 Support--støtteprosesser


NS-EN ISO 9001:2008


6 Resursstyring

6.2.1 Menneskelige ressurser, generelt

6.3    Infrastruktur

6.4    Arbeidsmiljø


Internkontrollforskriften  § 5:


Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen


Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf.


REFERANSER

HOVEDSIDE

KVALITETS- OG MILJØSYSTEMET

PROSESSER OG ORGANISERING

HMSK-POLITIKK

FORBEDRING OG AVVIK

INNKJØPSPOLITIKK

ØKONOMI-REGNSKAP

MARKED-LEVERANSE

KJERNEPROSESSER

KS- OG MILJØSTYRING

HMS-SYSTEMET

Ingeniørgruppen AS

Postboks 1035 -- 8602 Mo i Rana

Org.nr.: 990 347 425 mva

Tlf.:  +47 924 67 986

Fax.: +47 75 13 60 77

Hjemmeside: www.igas.no